1 Lucht

Praat je snel?
Weet je goed je woorden te vinden om uit te drukken wat je wil zeggen?
Vat je wat iemand zegt letterlijk op?
Gebruik je graag de juiste uitdrukking voor iets?
Hecht je eraan een verhaal in de juiste volgorde te vertellen?
Kun je gemakkelijk tijdens een gesprek van onderwerp verwisselen?
Raak je in de war als iemand op een chaotische manier een verhaal vertelt?
Vind je geschiedkundige informatie interessant, c.q. ben je geïnteresseerd in historische gegevens?
Beweeg je veel tijdens een gesprek?
Hebben veel onderwerpen je interesse?
Verander je tijdens een gesprek vaak van onderwerp?
Vind je langdurige diepgaande gesprekken onprettig?
Als je moet kiezen tussen werken met je hoofd of met je handen, kies je dan voor werken met je hoofd?
Ben je goed in diplomatiek optreden?